Avdeling Grefsen

Best barnehage avd. Grefsen

Om oss

Vi er en liten privat barnehage som ligger sentralt til på Grefsen. Vi har beliggenhet i nærheten av et rikt utvalg av kollektivtransport, samtidig som vi har nærhet til grøntarealer og fine skogområder. Vi har plass til 44 barn hos oss, fordelt på tre avdelinger. Stjerne er vår småbarnsavdeling, Måne er vår mellomavdeling, og Sol er vår storbarnsavdeling.

Hos oss har vi god tumleplass, høy voksentetthet og høy pedagogtetthet. Vi er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet, og strekker oss langt for å gi barna en spennende, meningsfull og lærerik hverdag. Vi tar barna på alvor, og er opptatt av deres medvirkning til egen barnehagehverdag.

I Best barnehage Grefsen har vi visjonen «Alle er ikke like, men vi er likeverdige». Med det ønsker vi å møte barnet der det er, uansett hva det innebærer og hvilke tilpasninger vi må gjøre. At vi er forskjellige er en berikelse for barnehagen, og hjelper både barn og voksne å møte ulikheter som en naturlig del av hverdagen. Vi jobber med inkludering og forståelse for ulikheter. I rammeplanen 2017, s.10 står det: «Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling». 

Vårt satsingsområde:
For barnehageåret 2023-24 jobber vi ekstra med «KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE». Rammeplanen 2017 s. 29: «Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.» Barn spiser mange måltider i barnehagen, omkring 40 måltider i måneden, og vi ønsker at barn i barnehagen skal spise renere mat, så mindre ultraprosessert. Fra høsten 2023 ble det gjort endringer ved at vi baker en del brød i barnehagen, ett av varm-måltidene i uken er en suppe fra «Mere Mat», samt at vi tilbyr melk til ett av måltidene hver dag. Vi fortsetter med de gode vanene vi har bl.a. ved å servere frukt og grønnsaker hver dag. I tillegg til suppe blir det servert ytterligere 2 varme måltider i uken, hvor 2/3 av innholdet på tallerkenen ikke er ultraprosessert. Barna er ute, gjerne flere ganger om dagen, for å kunne leke grovmotoriske lek. Inne er det også gode muligheter for lek, f.eks. finmotorisk lek, konstruksjonslek og rollelek. Vi hjelper barna å sette ord på  følelsene de viser, så barna kan bli bedre kjent med seg selv og lære seg å håndtere egne følelser. Det er dessuten lagt til rette for hviling, også for de eldste barna.

 

Barnehagens Årsplan: Årsplan 2023/2024

 

Barnehagens vedtekter: Vedtekter Best barnehage AS

Avdelinger

Sol

Måne

Stjerne

Fakta

Kommune
Oslo
Bydel
Nordre Aker
Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00

Barnehagens kjernetid er kl. 09.30 – 14.30. Kommer barnet senere, er sykt eller har fri, skal barnehagen ha beskjed. Vi skal også ha beskjed hvis barnet blir hentet av andre enn de som vanligvis henter. Vi bruker MyKid som kommunikasjonsplattform, og dere kan legge inn informasjon om fravær og beskjeder til personalet i MyKid.

Priser

Oppholdsbetaling for fulltidsplass i barnehagen er fastsatt makspris for opphold i barnehage +  450 kr i matpenger månedlig. Dette inkluderer alle måltider i barnehagen. Vi serverer varm mat 3 ganger i uken.

For foreldre med flere barn i barnehage i Oslo kommune gjelder følgende:
30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2.
50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og flere.

Kommunen kan innvilge vedtak om redusert pris i barnehage til familier med lav inntekt. Dette må foreldre selv søke om gjennom kommunen.

Nyheter

Tips til foreldre

Våre ansatte

Silje

Barnehagelærer
Jobber som barnehagelærer på avdeling Stjerne. Var ferdig utdannet våren 2023. Trives veldig godt med de yngste barna og synes det er viktig med mye omsorg og det å være en tilstedeværende voksen. Er en voksen som liker å være ute og liker å gå på tur. Er motivert for å kunne bidra til barnas utvikling og læring, og ønsker at alle barna skal føle på trygghet og glede i barnehagen. Telefon Stjerne: 905 48 896

Amin

Pedagogisk medarbeider
Amin jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Måne. Han har jobbet i barnehagen siden april 2022. Amin liker å leke med barna, bake med de, tegne og være ute i all slags vær. Han er til stede for barna og er veldig tålmodig!

Mathias

Pedagogisk leder
Mathias jobber for tiden som pedagogisk leder på avdeling Sol. Han var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2022, hvor han tok fordypning i mangfold. Mathias liker å jobbe på alle avdelinger, men trives aller best med å jobbe med de største barna. Han liker best å være ute med barna og å ta de med på tur. Det viktigste for Mathias er at alle barn trives og har gode opplevelser i en barnehagehverdag fylt med lek og læring. Telefon Sol: 90 50 49 56.

Helene

Pedagogisk medarbeider
Helene jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Stjerne. Hun har jobbet i barnehagen siden oktober 2022. Helene trives godt med med de aller minste. Etter mange års erfaring med barn i en bred aldersgruppe har hun lært viktigheten av å gi trygge rammer og omsorg til barna. Hun liker musikk, dans og gå på tur med barna. Helene verdsetter tur og friluftsliv og vil gi barna en så aktiv tilværelse i barnehagen som mulig. Hun sprer glede og positiv energi til foreldre og barn

Gro

Daglig leder
Gro er utdannet førskolelærer med fordypning i drama, og har flere års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager. Hun har de siste årene jobbet som styrer.Hun har videreutdanning  i spesialpedagogikk, og gjennomført Ledelse for styrere på BI.Gro ønsker at alle foreldre, barn og ansatte skal bli sett og hørt. Telefon: 905 44 385

Karoline

Pedagogisk leder.
Karoline jobber som pedagogisk leder på avdeling Stjerne. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2019, hvor hun tok fordypning i småbarnspedagogikk. Karoline trives godt sammen med de minste barna, og synes det er veldig givende å ta del i barnas enorme utviklingen de første leveårene. Det viktigste for Karoline er å skape trygghet for barna, og gi de fine dager fylt med glede, utvikling og lærling.   Telefon Stjerne: 905 48 896

Anne

Pedagogisk leder
Anne er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag, og hun arbeider som pedagogisk leder på avdeling Måne. Hun har mye kompetanse om hvordan legge til rette for at barna får gode opplevelser i naturen, og hvordan de ansatte kan legge til rette for mestring og motivasjon på tur. Anne har jobbet hos oss siden februar 2020, og trives best med å jobbe med de minste barna i barnehagen. Hun er kreativ, og organiserer gjerne formingsaktiviteter og samlingsstunder sammen med barna. Hun er opptatt av å holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt, og liker å være i utvikling og å lære.   Telefon Måne: 90 55 50 02  

Ruba

Pedagogisk medarbeider
Ruba jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Sol. Hun har jobbet i barnehage siden 2008, og hun har erfaring fra arbeid på både små – og storbarnsavdeling. Hun er kreativ, og liker å ha formingsaktiviteter sammen med barna. Ruba er glad i å gå på tur med barna, og liker å lese bøker sammen med barna. Jobber på avdeling Sol

Fadumo

Pedagogisk medarbeider
Fadumo har jobbet i barnehage siden 2009, og er pedagogisk medarbeider på avdeling Måne. Hun brenner særlig for de minste barna i barnehagen, og har lang erfaring fra arbeid på småbarnsavdeling. Fadumo liker å gå på tur med barna og stimulere deres motoriske utvikling. Hun er kreativ, og liker å male, klippe og lime, og ellers ha formingsaktiviteter med barna. Jobber på avdeling Måne

Tonje

Pedagogisk medarbeider
Tonje er utdannet barne – og ungdomsarbeider, og jobber som pedagogisk medarbeider på avdeling Stjerne. Hun har også utdanning innenfor tegning, form, farge fra videregående, og tar gjerne i bruk sine kunstneriske ferdigheter i aktiviteter sammen med barna. Tonje har jobbet i barnehagen i fire år, og trives godt sammen med de minste barna i barnehagen. Jobber på avdeling Stjerne

Søk barnehageplass

Å søke barnehageplass hos Best barnehage gjøres enkelt gjennom Oslo kommune sitt søknadssystem. Klikk her for å komme direkte til søknadsportalen

Vil du jobbe i best barnehage?

Best barnehage er alltid på utkikk etter engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god og trygg start, med lek og læring i sentrum
Adresse
Lettvintveien 29, 0487 Oslo
Kontakt oss