Avdeling Grefsen

Best barnehage avd. Grefsen

Om oss

Vi er en liten privat barnehage som ligger sentralt til på Grefsen. Vi har beliggenhet i nærheten av et rikt utvalg av kollektivtransport, samtidig som vi har nærhet til grøntarealer og fine skogområder. Vi har plass til 44 barn hos oss, fordelt på tre avdelinger. Stjerne er vår småbarnsavdeling, Måne er vår mellomavdeling, og Sol er vår storbarnsavdeling.

Hos oss har vi god tumleplass, høy voksentetthet og høy pedagogtetthet. Vi er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet, og strekker oss langt for å gi barna en spennende, meningsfull og lærerik hverdag. Vi tar barna på alvor, og er opptatt av deres medvirkning til egen barnehagehverdag.

I Best barnehage Grefsen er vi spesielt opptatt av vennskap og trygge relasjoner. Gode relasjoner mellom barn og voksne er en forutsetning for barns trivsel, lek, læring og utvikling, og vi jobber systematisk for at alle barn hos oss skal få oppleve trygge og gode relasjoner både med hverandre og med de ansatte i barnehagen.

Vårt satsingsområde:
Vi har valgt fagområdet antall, rom og form som satsingsområde for 2021-2022. Gjennom uformelle og formelle aktiviteter med vårt satsingsområde ønsker vi at barna skal få muligheten til å utforske og leke med fenomener som sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall telling og måling. Vi ønsker å undre oss sammen med barna, stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger for å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.

 

Barnehagens Årsplan: Årsplan 2022. Best barnehage AS

Barnehagens vedtekter: Vedtekter Best barnehage AS

Avdelinger

Sol

Måne

Stjerne

Fakta

Kommune
Oslo
Bydel
Nordre Aker
Åpningstider

Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00

Barnehagens kjernetid er kl. 09.30 – 14.30. Kommer barnet senere, er sykt eller har fri, skal barnehagen ha beskjed. Vi skal også ha beskjed hvis barnet blir hentet av andre enn de som vanligvis henter. Vi bruker MyKid som kommunikasjonsplattform, og dere kan legge inn informasjon om fravær og beskjeder til personalet i MyKid.

Priser

Oppholdsbetaling for fulltidsplass i barnehagen er fastsatt makspris for opphold i barnehage +  400 kr i matpenger månedlig. Dette inkluderer alle måltider i barnehagen. Vi serverer varmmat 3 ganger i uken.

For foreldre med flere barn i barnehage i Oslo kommune gjelder følgende:
30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2.
50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og flere.

Kommunen kan innvilge vedtak om redusert pris i barnehage til familier med lav inntekt. Dette må foreldre selv søke om gjennom kommunen.

Nyheter

Tips til foreldre

Våre ansatte

Amin

Pedagogisk medarbeider
Amin jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Måne. Han har jobbet i barnehagen siden april 2022. Amin liker å leke med barna, bake med de, tegne og være ute i all slags vær. Han er til stede for barna og er veldig tålmodig!

Dorota

Pedagogisk leder
Dorota er utdannet førskolelærer/barnehagelærer fra Polen. Hun har mange års erfaring som barnehagelærer i ulike barnehager både i Polen og Norge. Dorota er kreativ og er glad i å tilrettelegge for ulike kreative prosesser sammen med barna. Hun har god erfaring fra det å ta i bruk kunstfag og natur for å gjøre barnehagehverdagen til et lærerikt eventyr. Dorota synes det er viktig med omsorg, og at alle barn er trygge og føler seg sett og hørt. Hun jobber på avdeling Stjerne: 905 48 896

Mathias

Pedagogisk leder
Mathias jobber for tiden som pedagogisk leder på avdeling Sol. Han var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2022, hvor han tok fordypning i mangfold. Mathias liker å jobbe på alle avdelinger, men trives aller best med å jobbe med de største barna. Han liker best å være ute med barna og å ta de med på tur. Det viktigste for Mathias er at alle barn trives og har gode opplevelser i en barnehagehverdag fylt med lek og læring. Telefon Sol: 90 50 49 56.

Helene

Pedagogisk medarbeider
Helene jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Stjerne. Hun har jobbet i barnehagen siden oktober 2022. Helene trives godt med med de aller minste. Etter mange års erfaring med barn i en bred aldersgruppe har hun lært viktigheten av å gi trygge rammer og omsorg til barna. Hun liker musikk, dans og gå på tur med barna. Helene verdsetter tur og friluftsliv og vil gi barna en så aktiv tilværelse i barnehagen som mulig. Hun sprer glede og positiv energi til foreldre og barn

Gro

Styrer
Gro er utdannet førskolelærer med fordypning i drama, og har flere års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager. Hun har de siste årene jobbet som styrer.Hun har videreutdanning  i spesialpedagogikk, og gjennomført Ledelse for styrere på BI.Gro ønsker at alle foreldre, barn og ansatte skal bli sett og hørt. Telefon: 905 44 385

Anna

Barnehagelærer
Anna har utdanning som sivilingeniør fra Polen, og som barne – og ungdomsarbeider i Norge. Hun holder for tiden på med nettstudier fra polen for å bli barnehagelærer, da det er å jobbe med barn hun virkelig brenner for. Hun har fast stilling som pedagogisk medarbeider i Best barnehage, og har jobbet i barnehagen i 7 år, og har for tiden vikariat som barnehagelærer på avdeling Stjerne. Anna opplever å jobbe i barnehagen som svært meningsfullt og givende. Hun synes det er spennende å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter sammen med barna, og hun liker godt å gå på tur med barna og gjennomføre ulike formingsaktiviteter sammen med barna. Jobber på avdeling Stjerne. Anna er på dispensasjon som barnehagelærer Telefon Stjerne: 905 48 896

Karoline

Pedagogisk leder. For tiden i svangerskapspermisjon
Karoline jobber som pedagogisk leder på avdeling Stjerne. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer våren 2019, hvor hun tok fordypning i småbarnspedagogikk. Karoline trives godt sammen med de minste barna, og synes det er veldig givende å ta del i barnas enorme utviklingen de første leveårene. Det viktigste for Karoline er å skape trygghet for barna, og gi de fine dager fylt med glede, utvikling og lærling.   Telefon Stjerne: 905 48 896

Anne

Pedagogisk leder
Anne er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag, og hun arbeider som pedagogisk leder på avdeling Måne. Hun har mye kompetanse om hvordan legge til rette for at barna får gode opplevelser i naturen, og hvordan de ansatte kan legge til rette for mestring og motivasjon på tur. Anne har jobbet hos oss siden februar 2020, og trives best med å jobbe med de minste barna i barnehagen. Hun er kreativ, og organiserer gjerne formingsaktiviteter og samlingsstunder sammen med barna. Hun er opptatt av å holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt, og liker å være i utvikling og å lære.   Telefon Måne: 90 55 50 02  

Ruba

Pedagogisk medarbeider
Ruba jobber for tiden som pedagogisk medarbeider på avdeling Sol. Hun har jobbet i barnehage siden 2008, og hun har erfaring fra arbeid på både små – og storbarnsavdeling. Hun er kreativ, og liker å ha formingsaktiviteter sammen med barna. Ruba er glad i å gå på tur med barna, og liker å lese bøker sammen med barna. Jobber på avdeling Sol

Fadumo

Pedagogisk medarbeider
Fadumo har jobbet i barnehage siden 2009, og er pedagogisk medarbeider på avdeling Måne. Hun brenner særlig for de minste barna i barnehagen, og har lang erfaring fra arbeid på småbarnsavdeling. Fadumo liker å gå på tur med barna og stimulere deres motoriske utvikling. Hun er kreativ, og liker å male, klippe og lime, og ellers ha formingsaktiviteter med barna. Jobber på avdeling Måne

Tonje

Pedagogisk medarbeider
Tonje er utdannet barne – og ungdomsarbeider, og jobber som pedagogisk medarbeider på avdeling Stjerne. Hun har også utdanning innenfor tegning, form, farge fra videregående, og tar gjerne i bruk sine kunstneriske ferdigheter i aktiviteter sammen med barna. Tonje har jobbet i barnehagen i fire år, og trives godt sammen med de minste barna i barnehagen. Jobber på avdeling Stjerne

Søk barnehageplass

Å søke barnehageplass hos Best barnehage gjøres enkelt gjennom Oslo kommune sitt søknadssystem. Klikk her for å komme direkte til søknadsportalen

Vil du jobbe i best barnehage?

Best barnehage er alltid på utkikk etter engasjerte og dyktige medarbeidere som vil gi alle barn i barnehagen en god og trygg start, med lek og læring i sentrum
Adresse
Lettvintveien 29, 0487 Oslo
Kontakt oss